Πολιτική ακυρώσεων και επιστροφών παραγγελιών

Με την παράδοση του προϊόντος, υπογράφεται από τον παραλήπτη η φόρμα παραγγελίας.
Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν δύναται να υπογράψει ο ίδιος, η φόρμα παραγγελίας
υπογράφεται από τρίτο πρόσωπο. (Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) Αυτό αποτελεί την
εγγύηση της παράδοσης της παραγγελίας. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης αρνείται για
τον οποιονδήποτε λόγο να υπογράψει στην φόρμα παραγγελίας, ο αποστολέας δεν έχει
δικαίωμα να αμφισβητήσει την παράδοση της παραγγελίας του.

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή από το κατάστημα μέχρι και μία ημέρα πριν την
παράδοση της παραγγελίας και υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων. Εάν υπάρξει
ακύρωση της παραγγελίας την ίδια ημέρα με την αποστολή, τότε το ποσό της παραγγελίας
δεν επιστρέφεται και ο αποστολέας έχει την δυνατότητα επιλογής είτε να αποσταλλεί η
παραγγελία σε διαφορετική διεύθυνση είτε να μην αποσταλλεί καθόλου. Αυτό συμβαίνει
διότι η προετοιμασία της παραγγελίας έχει ήδη γίνει και η τροποποίηση των προϊόντων
είναι μη αναστρέψιμη.

Σε περίπτωση που υπάρχουν παράπονα σχετικά με την ποιότητα των λουλουδιών, από τον
αποστολέα και μόνο, είναι απαραίτητο να ενημερώσει το κατάστημα αυθημερόν. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μας σταλούν φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας όπου να είναι ευδιάκριτο το πρόβλημα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της επιχείρησης (info@louloudia-online.gr). Κατόπιν τούτου θα ελεγχθεί από την ομάδα μας και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι
υπάρχει πρόβλημα, τότε γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος με επιβάρυνση του
καταστήματος.